Sales Label in IT Chat

2565 members

Гоу в наш чат! 🔥🔥🔥

Тренінг “Project Management: Deep Dive”

event
 • Дата:

  20 March - 18 April

 • Время:

  00:00 - 00:00

 • Локация:

  Online

 • Стоимость:

  21900 грн до 20.03

 • Тип мероприятия:

Пойдут: 0

Коли: з 20.03.21 до 18.04.21
10 онлайн занять (сб та нд) з 09:30 до 13:30

Професійне управління проектами та командами вимагає знань і розуміння основних інструментів і процесів проектного менеджменту, вміння вибудовувати комунікації в командах, партнерські відносини з клієнтом та іншими зацікавленими особами.

Наш тренінг допоможе Вам систематизувати накопичений досвід і отримати оптимальний, концентрований набір знань для успішного управління проектами в будь-якій індустрії, а також ознайомитися зі специфікою підходів в ІТ.

Основний акцент даного курсу на: ключові інструменти і процеси в управлінні проектами, практичні кейси, тестові завдання.

Кожен модуль розроблений з урахуванням як Waterfall, так і Agile підходів, щоб ви могли управляти будь-яким продуктом і / або проектом. Також в курс включені найкращі інструменти для фасилітації та організації роботи команд у віддаленому режимі.

Інформація подається тренерами в позитивному, легкому для запам’ятовування і максимально прикладному вигляді.

Програма побудована на базі PMBOK (Project Management Body of Knowledge), Scrum Guide 2020 року, кращі світові практики, досвіді PMO провідних світових компаній, а також практичному досвіді та знаннях тренерів.

Курс Project Management: Deep Dive допоможе:

 • вивчити найкращі практики і інструменти управління проектами;
 • навчитися використовувати єдину мову проектного менеджменту, зрозумілу у всьому світі;
 • навчитися успішно, проактивно виявляти і розв’язувати проблеми в проектах на всіх стадіях його життєвого циклу.

Деталі та реєстрація

В результаті курсу учасники:

 • навчаться застосовувати найкращі практики та інструменти управління проектами;
 • зможуть впорядкувати хаос будь-якого ступеня на своїх проектах;
 • навчаться будувати ефективні і працюючі процеси.

Для кого буде корисний курс Project Management: Deep Dive:

 • Менеджерам всіх рівней;
 • Project Managers;
 • Program Managers;
 • Delivery Managers;
 • Scrum Masters;
 • Tech/Team Leads;
 • Business Analysts;
 • Agile Transformation Agents and Leaders;
 • Scrum Masters у яких є практичний досвід роботи, але необхідна систематизація і впорядкування знань;
 • спеціалістам всіх рівней, у яких стоїть задача розвивати процеси у компанії;
 • Product Owner/Product Manager;
 • всім, хто займається управлінням і побудовою успішних команд.

Програма курсу

Тренінг проводиться в онлайн форматі і складається з 10 модулів: 10 занять по 4 години (субота та неділя, з 9:30 до 13:30). Модулі містять теоретичні знання і практичні приклади, рекомендації по управлінню проектами, домашні та тестові завдання. Всі інструменти пропрацьовуються в командах та індивідуально на реальних моделях проектів. Результати практичних, домашніх робіт та тестів перевіряються і обговорюються з тренером.

Модуль 1 — Фундаментальні поняття проектного менеджменту

Заняття 1 та 2

 • основні терміни і поняття проектного менеджменту;
 • тренди проектного менеджменту;
 • сучасні стандарти, методології та фреймворки в управлінні проектами;
 • роль проектного менеджера / делівері менеджера, завдання, компетенції, сфери впливу, Skill matrix;
 • типи проектів: Waterfall, Agile, Hybrid. Цінності і принципи Agile;
 • Tailoring. Вибір типу проекту: Waterfall, Agile, Hybrid;
 • обмеження проекту;
 • процеси в управлінні проектами;
 • трирівнева модель управління проектами, які методології використовуються на якому рівні, Program Management, Lean Portfolio Management;
 • огляд і порівняння використання найбільш популярних Agile Frameworks: Scrum, Kanban, XP, SAFe, LeSS;
 • вплив внутрішнього і зовнішнього середовища організації на проектну діяльність;
 • типи організаційних структур з функціями проектного менеджменту;
 • фази проекту, життєвий цикл проекту / продукту, SDLC в розробці програмного забезпечення;
 • оптимальний набір проектної документації;
 • офіс управління проектами (РМО);
 • PMIS — програмні продукти для управління проектами.

Модуль 2 — Валідація продукту, ініціація проекту

Заняття 3

 • шлях від потреби до проекту;
 • проект vs продукт;
 • інструменти роботи з продуктом: Elevator Pitch, Business Model Canvas, Lean Canvas, Product Vision Statement, Product Roadmap, Customer Journey Map, User Personas, Empathy Map;
 • Business Case як інструмент ініціації проекту;
 • SMART-цілі проекту;
 • Pre-sale процес в розробці програмного забезпечення: основні стадії і артефакти, proposal management, RFI / RFQ / RFP;
 • типи контрактів (Master Agreement) і їх особливості для різних бізнес-моделей проектів: Fixed price, Time and material contracts (T & M), Cost plus, Capped Time and Material, Target Cost, Incremental Delivery, Story Point Contract. Statement of Work (SoW);
 • Project Charter: базовий документ проекту, його зміст;
 • управління знаннями проекту, Knowledge Base;
 • Discovery Workshop з клієнтом, підготовка до Sprint 0.

Модуль 3 — Управління вимогами продукту / проекту

Заняття 4 та 5

 • техніки збору вимог: requirements elicitation techniques, focus groups, surveys, benchmarking, 5-why, what-if, user story mapping;
 • інструменти збору вимог: user story map, mind map, fishbone diagram, affinity diagram, UML, BPMN, prototypes;
 • документування вимог: Requirements Traceability Matrix, Backlog, Project Scope Statement (PSS), Use Cases, Business/Product/Functional requirements document;
 • типи вимог до продукту / проекту, методи декомпозиції вимог, структура WBS, декомпозиція EPIC / Feature / Story / Task, прив’язка до цілей проекту / продукту;
 • правила опису User Story, принцип INVEST;
 • Scope Baseline;
 • методи пріоритезації вимог: MoSCoW, Kano analysis, Cost of delay, Dot voting, WSJF;
 • управління змінами в проекті;
 • валідація та контроль якості виконання вимог: Definition of Ready / Definition of Done / Acceptance Criteria.

Модуль 4 — Управління розкладом (календарем) проекту

Заняття 4 та 5

 • методи розробки розкладу проекту (Critical Path Method, Iterative (Rolling-wave) scheduling for Scrum, On-demand scheduling for Kanban);
 • визначення залежностей між завданнями, управління залежностями в проектах і програмах проектів;
 • Gantt chart, Milestone list, leads & lags, float;
 • методи оцінки тривалості / складності завдань: PERT, аналогова оцінка, параметрична, оцінка знизу-вгору, story points estimation. Вибір підходу в оцінці на різних етапах проекту: story points vs mens hours;
 • аналіз резервів при оцінці тривалості завдань;
 • рівні точності оцінки: Rough Order of Magnitude, Order Of Magnitude, Budget, Definitive;
 • метрики контролю розкладу;
 • логування часу роботи учасників команд і утилізація;
 • планування і моніторинг релізу (Release Management).

Модуль 5 — Фінансовий менеджмент проекту

Заняття 6

 • термінологія управління фінансовими показниками в проекті;
 • планування і контроль бюджету проекту: CAPEX, OPEX, TCO, P&L;
 • управління інвестиціями проекту: Payback Period, IRR, PV, NPV, Cash flow;
 • продуктові фінансові показники: ROI, P&L, Monthly recurring revenue (MRR), Average revenue per user (ARPU);
 • фінансові показники для сервісного сегменту: Revenue, GM, Gross / Net Profit, методи управління маржинальністю проекту;
 • методи оцінки вартості завдань / елементів продукту;
 • Cost Baseline, метод моніторингу фінансових показників EVM (Earned value management), CPI (Cost Performance Index), SPI (Schedule Performance Index).

Модуль 6 — Управління якістю проекту / продукту

Заняття 6

 • термінологія і концепції управління якістю;
 • метрики якості, Standard Deviation, 6 Sigma, Customer satisfaction (CSAT), Net Promoter Score (NPS);
 • управління якістю: Root cause analysis (RCA), аналіз процесів, аудит якості, Design for X (DIX), інші методи ідентифікації проблем, що призводять до зниження якості;
 • PDCA цикл Демінга;
 • місце процесного підходу в управлінні якістю проекту, BPMN;
 • візуалізація причин зниження якості: Ishikawa, Fishbone diagram, Affinity diagram, Pareto diagram, Flowcharts, Mind mapping, Root cause tree, Pareto diagram;
 • контроль якості: Check sheets control limits, Questionnaires and surveys, Statistical sampling, ретроспективи;
 • software testing life cycle, testing types, метрики якості в розробці програмного забезпечення.

Модуль 7 — Управління командою проекту / зацікавленими особами проекту

Заняття 7 та 8

 • набір команди проекту / виведення учасників команди з проекту, Staffing plan;
 • ключові концепції і тренди в управлінні командами проекту;
 • Team Charter як основа правил гри команди;
 • ролі і психотипи учасників команди проекту, методи роботи з ними;
 • фасилітація: правила, інструменти (онлайн / офлайн);
 • інструменти (онлайн/ офлайн) проведення ефективних стенд-апів, ретроспектив, спрінт-ревью (демо), тім-білдингів та knowledge sharing сесій;
 • створення Communities of Practices;
 • делегування і матриця делегування, RACI матриця, рівні відповідальності учасників команд, Delegation Poker;
 • теорії мотивації і робота з основними мотиваторами (Moving Motivators, матриця хоче / може, ін);
 • інструменти оцінки команди (121, Performance review, 365 assessment, Team happiness radar), ідентифікація і робота з дисфункціями в командах;
 • розвиток команди: модель Такмана;
 • інструменти управління конфліктами і вирішення проблем в командах;
 • ідентифікація зацікавлених осіб з використанням Stakeholders Matrix: ролі, інтереси, рівень знань, очікування і рівень впливу. Power / interest grid, power / influence grid, or impact / influence grid, Stakeholder cube;
 • управління рівнем залученості стейкхолдерів і робота з проблемними клієнтами;
 • моніторинг залучення / задоволеності зацікавлених осіб проекту;
 • управління каналами комунікацій в проекті, кроскультурні комунікації;

Модуль 8 — Управління ризиками проекту

Заняття 9

 • ризик-культура проекту, правила опису ризиків, властивості ризиків, методи оцінки ризиків;
 • ідентифікація ризиків і планування управління ризиками: Risk Breakdown Structure, Probability and impact matrix, Risk register, Stakeholder risk appetite;
 • інструменти залучення команди і інших стейкхолдерів в управління ризиками;
 • якісний і кількісний аналіз проектних ризиків;
 • планування / імплементація відповідей на ризики, стратегії відповідей на ризики.

Модуль 9 — Моніторинг і контроль, закриття фази проекту / проекту

Заняття 10

 • моніторинг і контроль виконання проектних робіт: RAG report;
 • види репортінгу в проекті і їх області застосування;
 • Agile метрики: Velocity, Burndown/up chart, Cumulative Flow Diagram (CFD), Lead time, Cycle time, User story planned VS User story accepted, Predictability, number of defects per release/feature/user story etc.;
 • закриття проекту, ітерації або фази;
 • ретроспективи, пост-мортем аналіз, lessons learned та їх врахування при нових проектах.

Модуль 10 — Сертифікації та кар’єра в проектному менеджменті

Заняття 10

 • кар’єрний шлях проектного менеджера;
 • особливості проходження інтерв’ю на позиції в проектному менеджменті;
 • сертифікації: які вибрати, з чого почати, як готуватися?

Тренери

Олексій Шебанов

Trainer at E5
Lead Delivery Manager at Ciklum

Сертифікований менеджер проектів PMP, ICP-APM, TKP, SAFe, LeSS, сертифікований бізнес-тренер, Digital transformation консультант.
Director of PMI Kyiv branch. Досвід управління проектами, програмами понад 10 років.
В портфоліо проекти розробки програмного забезпечення, IT-інфраструктури, впровадженню ITIL/ITSM, проекти по монетизації сервісів, імплементацій PMO, сертифікацій компаній (Business Continuity, ISO, DataPrivacy), а також бізнес-проекти пов’язані з трансформацією і забезпеченням неперервністю бізнесу.

Facebook
Linkedin
Вебінар з тренером

Альона Лубчак

Co-founder & trainer at E5
В минулому — Delivery Manager, Agile project manager at Ciklum
IC Agile certified professional, ICP-ADM
SAFe program consultant

Працює в IT з 2005 року, при цьому з 2006 займає менеджерські позиції. Пройшла шлях від співробітника відділу підтримки до менеджера проектів і керівника офісу. Працювала в аутсорсингових, аутстафінгових і продуктових IT компаніях.
Займалася, окрім управління проектами і людьми, розробкою систем навчання. Проводить тренінги та коучинг по гнучким методологіям розробки, менеджменту, мотивації та кар’єрному росту.
Відкрила київський офіс аутсорсингової компанії в Києві.
Останні 5 років займається Agile трансформаціями та управлінським консалтингом, впровадженням Scrum, Kanban фреймворків та їх адаптацією до бізнес-обмежень компаній. Працює з як з IT, так і з не IT компаніями по впровадженню гнучких підходів.
Також займається створенням спільноти SAFe Ukraine, організовує зустрічі ITKaiZenClub, доповідач конференцій з управління проектами, бізнес аналізу та продуктового менеджменту.

Facebook
Linkedin
Вебінар з тренером

Зареєструватися